תהליך הבדיקה

מה צריך לשלוח אלינו לבדיקת תיק הביטוח

  • אנו אוספים את המידע בעצמנו ואין צרוך לעשות דבר מלבד לחתום על ייפוי כח לצורך קבלת מידע
  • במידת הצורך נבקש חומר נוסף.

את תהליך בדיקת הפוליסות מבצע יובל שמכיר את האותיות הקטנות בכל פוליסה שקיימת בשוק לאחר ניתוח הקיים תקבל:

  • את המידע על הכיסויים הקיימים
  • ניבחן האם קיימות אלטרנטיבות עדיפות או תיקון ליקויים קיימים
  • ניתן  לך אפשרויות להוזלת הפוליסה
  • המלצות לגבי כיסויים מיותרים/חופפים או/ו חסרים.

הבדיקה הראשונית מאפשרת להבין את המסגרת הכללית של התיק.                           בדיקה נוספת מעמיקה תנתן בתשלום בהתאם לגודל התיק,

אנו מאמינים שאדם המחזיק פוליסה חייב להבין בדיוק על מה מכוסה ובמקביל את נחיצות והצורך שיש בכיסויים בפוליסה.

אם אתה מרגיש שאינך מבין בדיוק מה יש בפוליסה זהו סימן מובהק לכך שהדברים לא הוסברו כנדרש.