טפסים שימושיים

 טפסים להורדה (PDF)

 

הפניקס חברה לביטוח

קבלת מידע יפוי כח

הצעה לביטוח צוות מנצח

פניקס טופס תביעה בריאות

פניקס טופס תביעה ביטוח חיים

פניקס בקשה לפדיון

פניקס בקשה למינוי סוכן

פניקס פנסיה שינויים מסלול השקעה, מוטבים

פניקס טופס הצעה לביטוח מנהלים

פניקס טופס הצעה בריאות סיעוד תאונות

פניקס הצעה לתאונות אישיות ומחלות

פניקס הצעה לביטוח משכנתא

פניקס הצעה לביטוח חיים וכיסויים נוספים

פניקס הצעה לביטוח אובדן כושר עבודה

פניקס הצעה  לעצמאיים

פניקס הצטרפות פוליסת חסכון אקסלנס אינווסט

פניקס הצטרפות לקרן פנסיה שכירים

פניקס הצטרפות לקרן פנסיה עצמאיים

פניקס בקשה לשינוי מסלול בפוליסת חסכון

 

 

מנורה מבטחים

הצהרת בריאות באנגלית

הצהרת בריאות ברוסית

מנורה משלם חריג

מנורה הצעה שדרוגים בריאות ותוספות לפוליסה

מנורה הצעה מקוצרת להשתלות ותרופות- רובד בסיס בריאות

מנורה הצעה מקוצרת הצטרפות לקרן פנסיה

מנורה הצעה מקוצר לכתבי השירות

מנורה הצעה מלחמה בסרטן תמיכה מושלמת עם הצהרת עישון

מנורה הצעה לתאונות אישיות טופ

מנורה הצעה לביטוח עצמאיים סטטוס

מנורה הצעה לביטוח סיעודי

מנורה הצעה לביטוח משכנתא בית בטוח

מנורה הצעה לביטוח מנהלים סטטוס

מנורה הצעה לביטוח חיים

מנורה הצעה בריאות סיעוד ומחלות קשות

מנורה הצעה ביטוח חיים ריסק עד 750000 שאלון בריאות מקוצר

מנורה הצטרפות פוליסת חסכון פיננסי טופפיננס חדש

מנורה שאלוני חיתום תחביבים

מנורה שאלוני בריאות מורחבים

מנורה פנסיה בקשה לשינוים

מנורה משלם חריג

מנורה מינוי סוכן-פוליסות ביטוח חיים

מנורה יפוי כוח לקבלת מידע

מנורה טופס תביעות בריאות

מנורה טופס תביעה והנחיות ביטוח חיים

מנורה טופס בקשה לעדכון כרטיס אשראי חדש

מנורה הפקדה חד פעמית טופיננס

מנורה הוראת קבע

מנורה בקשה לפדיון מנורה מבטחים

 

 

כלל ביטוח

כלל שאלון מורחב 1

כלל שאלון מורחב 2

כלל שאלון מורחב 3

כלל שאלון מורחב 4

כלל שאלון מורחב 5

כלל פדיון פוליסה

כלל מינוי סוכן פרט

כלל ייפוי כח לקבלת מידע

כלל הוראת קבע חיים

כלל הוראת קבע גמל 2012

כלל בקשה לשינוי סוכן – מנהלים

כלל בקשה לשינוי מסלול

כלל טופס הצטרפות חיסכון פיננסי פרט

כלל הצעה תאונות אישיות

כלל הצעה לביטוח משכנתא

כלל הצעה לביטוח חיים

כלל הצעה ביטוח למשכנתא

כלל הצעה ביטוח בריאות וסיעוד

כלל הצטרפות לקרן הפנסיה שכירים

כלל הצטרפות לקרן הפנסיה עצמאיים

 

 

הראל ביטוח ופיננסים

הראל שאלונים מורחבים בריאות

הראל פנסיה שינוי מסלול

הראל מינוי סוכן בריאות

הראל מינוי סוכן ביטוח חיים

הראל ייפוי כח אגף בריאות

הראל ייפוי כח אגף חיים

הראל טופס תביעת בריאות

הראל טופס תביעה אובדן כושר עבודה

הראל טופס הוראת קבע

הראל בקשה לתיאום ניתוח פרטי

הראל בקשה לפדיון שכירים

הראל פנסיה שינוי מסלול

הראל הצעת ביטוח למשכנתא

הראל הצעה לפוליסת חיסכון מגוון

הראל הצעה לביטוח תאונות אישיות אמצע החיים

הראל הצעה לביטוח פנסיוני עצמאים ושכירים

הראל הצעה לביטוח בריאות סיעוד

הראל הצעה ביטוח חיים

הראל הצטרפות לקרן פנסיה

הראל בקשה לשינוי מסלול השקעה לפוליסת חיסכון מגוון

הראל טופס הוראת קבע