הצורך ברכישת ביטוח סיעודי

סיוע חלקי בלבד של מוסדות המדינה – חולים סיעודיים יכולים לקבל סיוע חלקי בלבד, שאינו תורם באמת לעלויות הגבוהות של המטפלים והחולה.

הבטחת רמת החיים – על ידי הבטחת פיצוי מחברת הביטוח יוכל המבוטח שמור על רמת החיים אליה הורגל , כמו כן אין הדבר ישפיע על קרוביו במציאת מקורות מימון חלופיים

עלויות גבוהות – טיפול סיעודי דורש הוצאות רבות, בין אם הטיפול נעשה בבית ובין אם במוסד ייעודי לכך.  עלות של מטופל סיעודי בביתו יכול להגיע לעלויות של כ 9,000 ₪ בחודש, עלות של מטופל סיעודי במוסד סיעודי יכול להגיע לעלויות של למעלה מ 12,000 ₪ בחודש.

התקדמות המדע בשילוב עם העלייה המתמדת בתוחלת החיים, מגדילים את הסיכון להפוך לסיעודי ולהישאר במצב זה תקופות זמן ארוכות.

מצב לא נעים להסתמך על הילדים-  האחריות העיקרית למימון ההוצאות הגבוהות הנובעות ממצב סיעודי חלה על החולה הסיעודי ובני משפחתו וכדי להבטיח איכות חיים וטיפול הולם, נאלץ החולה הסיעודי במקרים רבים להשתמש  בחסכונות או להוות מעמסה כלכלית על בני משפחתו.