סיעוד

הידעת?                                                                              

 • עלות ממוצעת לטיפול סיעודי עולה אלפים רבים של שקלים לחודש.
 • תוחלת החיים בישראל היא מהגבוהות בעולם
 • האוכלוסייה בישראל של גילאי 65 פלוס מהווה כ 40% מכלל האוכלוסייה
 • אזרחים בישראל בעלי מוגבלויות תפקודיות עולה מ 8% ל 65% בגילאי 80.
 • המדינה העבירה את האחריות לאזרח, אשר חייב להישען על חברות ביטוח פרטיות.
 • הביטוחים הסיעודיים מטעם קופות החולים מספקים סכומים נמוכים, לזמן קצר מאוד.

יתרונות המוצר –

 • שיטת תשלום התביעה – פיצוי מוסכם מראש – תקופת הפיצוי, ע”פ בחירה מראש: 3 שנים, 5 שנים, 8 שנים, כל החיים כל החיים, אין צורך בקבלות .
 • תקופת ביטוח – כל החיים.
 • למבוטח קיימת האפשרות לקבוע תקופת המתנה של, חודש/ חודשיים, 12 חודשים, 36 חודשים, 60 חודשים .
 • אין קיזוז עם תשלומים אחרים: חברות ביטוח, קופות חולים
 • לא קיימת בפוליסות הסיעוד תקופות אכשרה.
 • 10% הנחה לבני זוג.
 • ועוד הנחות משמעותיות נוספות .

מיהו חולה סיעודי ?

הצורך ברכישת ביטוח סיעודי

 

* המידע לעיל הינו מידע כללי וחלקי, מדובר במידע שמטרתו לתת מושגים בסיסיים בלבד אודות העניין המתואר.אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.