הטבת מס גם בביטוח משכנתא

החזרי מס בגין המשכנתא

ציבור השכירים בישראל שאינו מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, אינו מודע ולכן אינו מנצל את זכאותו להחזרי המס בגין תשלומי הפרמיה לביטוח החיים של המשכנתא.

החזר חלק מהפרמיה ששולמה בגין ביטוח החיים. המשמעות בעברית פשוטה: מחזירים לכם כסף.

איך זה מתבצע? באמצעות זיכוי מהסכומים שחייבים לשלם למס הכנסה. הדבר נעשה באמצעות החזרי המס השנתיים.

אז כך לוקחים את טופסי 106 ממקומות העבודה – ניתן עד 6 שנים אחורה (טפסים אלו מתקבלים בדרך כלל בחודש מרץ של השנה הבאה ומסכמים את השונה הקודמת מבחינת שכר ומיסוי). יש לצרף קבלות על תרומות (מקבלים בעקרון עד 35% מהתרומה כזיכוי ממס), הפקדות לקרן פנסיה או גמל או ביטוח מנהלים שאינן מופיעות בתלושי המשכורת ותשלומים עבור בן משפחה נתמך במוסד סעודי. במקביל יש להוריד את טופס המס מהאתר למלא ולהגיש. מספור הסעיפים בטופס 106 מקביל למספור (סימול) הסעיפים בטופס החזר המס.

טפסים להחזרי מס לשכירים

* המידע לעיל הינו מידע כללי וחלקי, מדובר במידע שמטרתו לתת מושגים בסיסיים בלבד אודות העניין המתואר.אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.