נכות מתאונה

כיסוי נכות הינו נספח אשר במקרה של נכות יקבל המבוטח פיצוי ובהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו : במקרה של נכות מלאה יקבל המבוטח את מלוא הפיצוי מסכום הביטוח שנקבע, במקרה של נכות חלקית יקבל סכום יחסי בהתאם לתנאי הפוליסה

ראה להלן, דוגמא:

נכות מלאה ותמידית מוגדרת כאיבוד מוחלט וכפי הנראה תמידי של איברים או יכולות. במרבית המקרים, נכות מלאה הינה:

 1.  איבוד גמור ומוחלט של יכולת הראיה בשתי העיניים.
 2. איבוד גמור ומוחלט של שתי הגפיים.
 3.  טירוף הדעת שאינו ניתן לריפוי.

מהי נכות חלקית ותמידית?

נכות חלקית מוגדרת כאיבוד מוחלט וכפי הנראה תמידי של איברים או יכולות כמפורט בטבלה: (המספרים להמחשה בלבד!):

 • זרוע ימין או יד ימין -60% (לימניים)
 • זרוע שמאל או יד שמאל- 50% (לימניים)
 • רגל אחת -40%
 • ראיה בעין אחת- 25%
 • השמיעה בשתי האוזניים-40%
 • השמיעה באוזן אחת- 10%
 • הבוהן באחת הידיים- 16%
 • האצבע ביד ימין -14%
 • * האצבע ביד שמאל -12%
 • * הזרת ביד ימין- 12%
 • *הזרת ביד שמאל -10%
 • * האמה ביד ימין- 8%
 • * האמה ביד שמאל -6%
 • * הקמיצה באחת הידיים -6%
 • הבוהן ברגל- 5%
 • כל אצבע באחת הרגלים -3%

*לגבי איברים שלא צויינו בטבלה זו, יקבע שיעור סכום הביטוח מהביטוח המלא לפי שיעור הנכות שנקבע.

*האחוזים האלו יכולים להיות שונים בהתאם לחברה ולסוג הפוליסה

*במידה והתקבלו מספר תביעות בגין נכות חלקית, יגיע תוקף הנספח לסיומו בעת ששולמו 100% מסכום הביטוח שנרכש.

*המקצוע ו/או העיסוק של המבוטח כפי שהצהיר עליהם בעת עריכת הביטוח משמשים יסוד לקביעת הפרמיה לביטוח נוסף זה ועל כן נחשבים למהותיים. המבוטח נדרש להודיע מיד על כל שינוי במקצועו או בעיסוקו!

 

קבל עכשיו השוואת מחירים לביטוחי חיים

שם*:
דוא"ל*:
טלפון*:

* המידע לעיל הינו מידע כללי וחלקי, מדובר במידע שמטרתו לתת מושגים בסיסיים בלבד אודות העניין המתואר.אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.