מוצרי ביטוחי חיים

ביטוחי חיים כוללים:

ביטוח למקרה מוות (ריסק)

ביטוח אובדן כושר עבודה

המטרה הבסיסית של ביטוח חיים היא להגן על היקרים לכם, מפני קשיים כלכליים,
ההנחה הבסיסית והאופטימית היא שכולנו נפרוש יום אחד ולכן יש לתכנן היום את מקורות ההכנסה העתידים באמצעות חסכונות או נכסים לגיל פרישה, אך יש להתכונן גם למקרים בהם התכנון האופטימי משתנה –

רמת החיים שלנו מבוססת על הכנסה אותה אנו מייצרים.

מקרה מוות, נכויות או מחלות של המפרנסים אשר הגורמים לשינוי קיצוני באורח חיי המשפחה ופוגעים בהכנסותיה.

במקרים כמו אובדן כושר עבודה, פטירה, או פרישה לגמלאות, אם לא נקפיד לייצר לעצמנו חלופות הכנסה, נאלץ לרדת ברמת החיים.

 

קבל עכשיו השוואת מחירים לביטוחי חיים

שם*:
דוא"ל*:
טלפון*:

* המידע לעיל הינו מידע כללי וחלקי, מדובר במידע שמטרתו לתת מושגים בסיסיים בלבד אודות העניין המתואר.אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.