ביטוח מחלות קשות

כיסוי המעניק פיצוי חד פעמי למבוטח במקרה של גילוי מחלה קשה, רשימת המחלות בהתאם לפוליסה שנרכשה, בפוליסות החדשות קיימת אופציה לקבל פיצוי למחלה נוספת בהתאם לתקופת אכשרה בפוליסה.

מטרת הכיסוי להעניק  למבוטח סכום כסף חד-פעמי, שיסייע לו להתמודד בעיקר בתקופת ההסתגלות למחלה שמאופיינת בגידול ניכר בהוצאות המשפחה לעומת קיטון בהכנסות אליהן הורגלו בני המשפחה.

לגבי כיסוי זה, מומלץ לבצע מעקב אחת ל 5 שנים ולבחון אם יש צורך לשדרג למוצר חדש.