הסבר קצר – איך בנויה מערכת הבריאות בישראל

רובד 1 – חובה (חוק בריאות ממלכתי)

כל אזרח בישראל מחויב לשלם לשירותי בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי – משנת 1995 – כל אזרח מקבל את שירותי הבריאות באמצעות קופת החולים אליה משתייך. שירותים אלו הינם שירותי בריאות בסיסיים ביותר, התשלום בגינם מתבצע מתוך תלוש השכר באופן אוטומטי בכל חודש.


רובד 2 – שב”ן – שירותי בריאות נוספים – אינו חובה (מושלם, עדיף, מכבי מגן)

שירותים אלו נמכרים תמורת תשלום חודשי פרטי כתוספת משלימה לביטוח הבריאות הממלכתי וכוללים שירותיי בריאות כמו הנחה בתרופות ואביזרים רפואיים , ביקור רפואה מקצועית וכו… הבעיה המרכזית היא שבחסות החוק ניתנת גושפנקה להשאיר את הצרכנים לבד במקרה של צורך בתרופה שאינה בסל הבריאות, השתלה או טיפול מיוחד אשר מצילים חיים.


רובד 3 – ביטוחים פרטיים

ראשית חשוב לציין כי קיימים סוגים שונים ומגוונים של ביטוחי בריאות בישראל, בכל חברה נמכר מוצר המהווה את רובד הבסיס ומוצר נוסף, שנחשב מורחב יותר וכולל בתוכו כיסויים נוספים שחלקם חופפים עם שירותי השב”ן, למשל חלק מהניתוחים הפרטיים ניתנים גם במסגרת קופת החולים , שירותים כמו ייעוץ ובדיקות אבחנתיות ניתנים גם כן.

לכן מומלץ להבין ראשית מהי הרכישה הכרחית לאזרח במדינת ישראל ומה נחשב רק נחוץ או חשוב להרחבת השירותים.

* המידע לעיל הינו מידע כללי וחלקי, מדובר במידע שמטרתו לתת מושגים בסיסיים בלבד אודות העניין המתואר.אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.