איך מנטרלים את נושא החפיפה בפוליסות בריאות

ישנן כמה דרכים למניעת חפיפה , כמובן שתמיד רצוי להיות מכוסה על הכל פעמיים ושתמיד תהיה האפשרות להסתמך על הביטוח הפרטי בנוסף לקופת החולים, הבעיה שזה עולה כסף, חלקנו מוכנים לשלם בעבור השירותים המלאים באופן פרטי ולא נרצה להסתמך כלל על קופת החולים, חלקנו לא מודעים לעובדה שקיימת אפשרות לצמצום הכיסוי רק לקטסטרופות אמתיות ולהוסיף השלמות נקודתיות אשר נבחרות, על פי כיסוי ולפי העדפת המבוטח ולאו דווקא לפי פורמט מובנה כמוצר כולל.

מוצר משלים שב”ן אשר קיים על המדף בכל החברות עקב דרישת המפקח על הביטוח, מטרתו של מוצר זה, היא מניעת חפיפה בכיסוי הניתוחים שבין קופות החולים לביטוחים הפרטיים, באופן כזה שמבוטח אשר אמור לעבור ניתוח, יפנה ראשית לקופת החולים ולאחר מכן תשלים חברת הביטוח את העלות הנוספת של הניתוח .

בנוסף ניתן לרכוש מוצר בסיס, עם השלמות לכיסויים ספציפיים נוספים שבהם מעוניינים ובכך להימנע מרכישה מיותרת, של פוליסה כוללת הנחשבת יקרה יותר ובתוכה כיסויים שלא תמיד נסכים לשלם עבורם, מאחר ולרובנו קיימת האפשרות לקבל שירות זה או אחר באמצעות הקופה,

מי מאתנו שמעדיף להסתמך על החלופה של הקופה ומי מאתנו שמוכן לשלם יותר ולקבל כמעט את כל השירותים במסגרת פרטית.

הפוליסות המורחבות בשוק, כוללות את הרובד הבסיסי ( תרופות והשתלות ) ובנוסף רובד ניתוחים בארץ ובחו”ל, בתוספת מגוונת של שירותים רפואיים נוספים כמו: החזרים כספיים – חלקיים או מלאים – עבור חוות דעת רפואית בארץ או בחו”ל, טיפולים אמבולטוריים, כתב שרות בדיקת רופא, בדיקות לרפואה מונעת, כתבי שירות לשירותי חירום והרחבות נוספות אשר משתכללות כל הזמן, לפי פרי דמיונם של מחלקות הבריאות בחברות הביטוח .

* המידע לעיל הינו מידע כללי וחלקי, מדובר במידע שמטרתו לתת מושגים בסיסיים בלבד אודות העניין המתואר.אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.