מהם היתרונות של ביטוח רפואי פרטי?

חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח – התנאים אינם משתנים , שלא כמו בתקנון קופות החולים או בפוליסות בריאות קולקטיביות אשר אליהן, חלקנו יכולים להצטרף באמצעות מקום העבודה.

הגנה מפני קטסטרופות כלכליות – במקרה של צורך בתרופה שאינה בסל הבריאות או השתלה, או טיפול מיוחד, חברת הביטוח תשמור על רווחת המשפחה באמצעות מימון כספי .

הצלת נפשות – במקרה של צורך בהשתלה או תרופה שאינה בסל, למי מאתנו, שאין באמתחתו דירה למכור או אפשרות לגייס כמה מאות אלפי שקלים בזמן קצר מאד , יוכל לפנות לחברת הביטוח וזו תממן את חייו בחזרה .

שירותים רפואיים מקיפים – מענה לכל צרכיו הרפואיים של המבוטח – לעיתים נשתמש רק כדי לחסוך זמן המתנה, לעיתים עבור בחירת מומחה שיטפל בנו או מוסד רפואי וכו…

מגוון רופאים – לעיתים דווקא הרופא אליו נחוץ להגיע להתייעצות עובד עם קופת חולים שבה איננו מבוטחים, רצוי בהקשר זה להבין שקופות החולים מציעות רשימה מוגבלת של רופאים. במסגרת ביטוח רפואי פרטי, נהנה המבוטח מרשימה גדולה ועשירה של אנשי מקצוע בתחום הרפואה.

בירוקרטיה – בקופות החולים נדרש זמן רב לכל נושא הליך קבלת האישורים לצורך ביצוע טיפולים רפואיים זאת, בהשוואה לפרק הזמן הנדרש בחברות הביטוח .