077-4100232
|
054-2121053
|
דב הוז 26 קריית אונו

 

מהו מקדם ההמרה ?

סכום החיסכון הצבור \ מקדם ההמרה = קצבה חודשית

מהו מקדם ההמרה ?

בעת האחרונה אנו נדרשים להבין מהו מקדם המרה, השינויים הצפויים מצד משרד האוצר לבטל את מקדמי ההמרה נוגעים כמעט לכל אחד מאתנו,  לכל שכיר בישראל יש תוכנית פנסיונית ( מנהלים / פנסיה ) מעצם  קיומו של חוק פנסיה חובה 2008 . לכן חשוב להכיר את מושג מקדם ההמרה ואת המשמעויות של ביטולו הקרב.

המקדם -

פרמטר אקטוארי המשמש דרך לקבוע  גובה קצבה חודשית מתוך סכום נצבר. כדי לדעת מה גובה הקצבה שלנו נחלק את הסכום הנצבר בחיסכון במקדם ההמרה. דוגמא - אדם שחסך 100,000 בתוכנית הנושאת מקדם המרה של 200, בעצם צבר סכום חודשי לקצבה של 500 ₪. ככל שהמקדם עולה הקצבה קטנה.

 

 

החל מה-1 לינואר 2013 יוגבלו  חברות בשיווק פוליסות הכוללות מקדם המרה מובטח: מכירת פוליסות עם מקדם מובטח תתאפשר רק למי שמלאו לו לפחות 55 שנים במועד המכירה.

חוק האחדת קופות גמל 2008 יצר מצב בו כל הקופות הפכו לקצבתיות, אמנם עדיין ניתן למשוך כספים כהון (משיכה חד פעמית בכפוף לכך שלחוסך הצטברה פנסיית מטרה 4000 ₪).

מי שצבר קצבה חודשית הגבוהה מפנסיית המטרה (4000) יוכל להוון את ההפרש בין הקצבה שהתקבלה לקצבה המינימלית ולקבל אותו כסכום הוני חד פעמי.

חוסך אשר צבר 1,200,000 והתוכנית שבאמתחתו נושאת מקדם המרה של 200 – אמור לקבל קצבה בגובה 6000 ₪. אותו חוסך יוכל לבחור בסמוך לפרישה בין אם למשוך את כל הסכום כקצבה חודשית או להוון את סכום הקצבה, שנוצרה מעל לפנסיית המטרה, אם כן הוא יוכל לבחור להוון 2000 שקלים קצבה לסכום חד פעמי של 400,000 ₪ (סכום הקצבה * מקדם ההמרה). לסיכום לחוסך זה תהיה קצבה של 4000 ₪ + 400,000 ₪ כסכום הוני.

חשוב לזכור שהחוק חל משנת 2008 . כספים שהופקדו לפני 2008 עדיין ניתנים למשיכה כסכום הוני (בתנאי שלא נוידו לקופה משלמת  ואינם בתוכנית שמראש  נרכשה כתוכנית קצבה).

דוגמא נוספת  – אדם חסך 1,200,000 מיליון שקלים בתוכנית פנסיונית – מקדם המרה 166 לגבר הפורש בגיל 65 בתוכנית ישנה.

הקצבה החודשית תהיה 1.2 מיליון / 166= 7228 ₪ קצבה חודשית. אותו אדם יכול לבחור למשוך גם כהון, מאחר וצבר קצבה גבוהה מפנסיית המטרה, את הקצבה שבין 4000 ל 9000  ניתן להוון לסכום הוני (משיכה חד פעמית), ההיוון פשוט מאד – מחשבים את הקצבה מעל פנסיית המטרה, בין 4000 ל 7228 – במקרה זה מדובר על 3228 ₪ ומכפילים במקדם ההמרה – 3228*166 = 536,000 ₪, סכום זה ניתן למשיכה כסכום הוני, חוסך זה יוכל למשוך 4000 ₪ קצבה חודשית ובנוסף סכום הוני ח"פ של 536,000 ₪.

1) קופה משלמת לקצבה - קופה ממנה ניתן למשוך כספי ם כקצבה  בגיל פרישה - בהקשר זה תוכניות המנהלים והפנסיה הינן תוכניות משלמות .

2) קופה לא משלמת לקצבה - קופה ממנה לא ניתן למשוך כספי ם כקצבה  בגיל פרישה - בעצם אפיק זה נשאר רלוונטי בעיקר לכספי פיצויים ולבעלי שכר גבוה (שיקולי מס), לחוסך באפיק זה, תמיד קיימת אפשרות להעביר לקופה משלמת ולמשוך כקצבה - בהקשר זה קופות הגמל אינן משלמות ולכן הופסקו כמעט כל ההפקדות באפיק זה.

 

ההבדלים בין מקדם ההמרה של קרן הפנסיה לעומת ביטוח המנהלים

ההבדל המהותי נעוץ בעובדה שביטוח מנהלים מבטיח מקדם מיום רכישת התוכנית לעומת קרן פנסיה שבה נקבע המקדם רק ביום הפרישה וקבלת הקצבה.

מקדם ההמרה בקרן הפנסיה:

מקדם ההמרה בקרן הפנסיה יקבע בעת הפרישה בהתאם למקובל בקרנות הפנסיה באותה עת ולפי הגיל של הפורש והמין שלו, במידה ותוחלת החיים תמשיך לעלות מקדם ההמרה יגדל בהתאם, (כפי שכבר קרה בעבר), התוצאה של עליית המקדם היא הקטנה של הקצבה החודשית. גם לאחר שאדם התחיל לקבל קצבה, מקדם ההמרה עלול להשתנות זאת במידה ותוחלת החיים גבוהה מהמצופה והקופה לא מאוזנת אקטוארית.

  1. בסמוך לפרישה ניתנות בחירות לעמית בקרן הפנסיה - הבטחת מינימום קצבאות, המשמעות היא שאם החוסך נפטר לפני שקיבל את הקצבאות המובטחות לפי המסלול שבחר, שאריו יקבלו את יתרת הקצבאות המובטחות באותו שיעור שהוא היה זכאי לו. ניתן לבחור ב- 60, 120, 180 או 240 קצבאות מובטחות. בהתאם לבחירה הקצבה תשתנה לפי טבלאות מקדמים של הבטחת מינימום קצבאות.
  1. לרשות החוסך בקרן הפנסיה עומדים 4 מסלולים עבור פנסיית  השארים:

-          ללא שארים (רק למי שאין לו בן/בת זוג),

-           30%

-           60%

-          או 100%. בן/בת הזוג של הפנסיונר יקבל קצבה לכל ימי חייו לפי אחוזים מהפנסיה של הפנסיונר בהתאם לבחירתו. בהתאם להפרש הגילאים, למין ולאחוז הקצבה, ישנה תוספת למקדם ההמרה. ניתן לבחור בקצבה גם לשארים אחרים למשל יתום ולכל שאר ישנה תוספת בהתאם להפרש הגילאים, המין ואחוז הקצבה.

מקדם ההמרה בביטוח המנהלים:

רובם הגדול של תוכניות המנהלים נושאות מקדם המרה, אך עדיין ישנן תוכניות שנמכרו ללא מקדם, ברור כיום לכולם שהיתרון העיקרי הוא מסלול עם מקדם מובטח.

המקדם נקבע ברגע ההצטרפות לביטוח ובכך מאפשר לחוסכים להיות מוגנים מפני עליה שאינה צפויה בתוחלת החיים. ביטוחי המנהלים עברו מספר שינויים בשנים האחרונות ובהם הגדלת מקדם ההמרה. השינוי האחרון היה ב- 2008

הפוליסות הוותיקות שנמכרו לפני שנת 2000 נחשבות לטובות יותר מקרנות הפנסיה.

 

רצוי לדעת: כל המלצה לניוד כספים או עצירת תוכנית ישנה לפני שנת 2000 יש לבחון באופן מעמיק ולזכור שהמלצה זו הינה בדרך כלל בגדר המלצה לא טובה, הן מבחינת דמי הניהול בתוכנית והן מבחינת מקדם ההמרה.

 

  • בפוליסות מסוג עדיף רצוי מאד לבדוק את חלוקת העדיף בין ריסק לחיסכון – עלות הריסק בתוכניות אלו גבוהה פי 3 לפחות מהתעריף בו נמכרת פוליסת ריסק כיום ובתוכניות אלו  ניתן, חשוב ורצוי לבצע התאמה של חלוקת העדיף.

לדוגמא – בן 55 אשר רכש לפני 20 שנה תוכנית עדיף 72/28 עם סכום יסודי למקרה פטירה בגובה של 500,000 ₪ . משמע בהתאם לגובה ההפקדה החודשית 28% ישולם למרכיב למקרה פטירה, לאחר 20 שנה כבר צבר 500,000 ₪.

אין צורך יותר בכיסוי  למקרה פטירה בתוכנית, הוא כבר בן 55 וילדיו גדולים ואינם תלויים בו כפי שהיו לפני 20 שנה שבוצע התכנון. הסבירות הנכונה היא שכנראה כיום אין צורך בפיצוי או צורך להשלמה מינימאלית בלבד עבור בת הזוג,

כך שרבים המקרים בהם הלקוחות אינם יודעים שצריך לוותר על ההוצאה המיותרת.

הפעולות שיש לנקוט -

ראשית נקטין חשיפה למרכיב הפטירה באופן  הבא: נחלק עדיף ל 90/10 או 95/5 או לפי מספר משכורות (כל אלו אופציות שניתנות לביצוע מול חברות הביטוח).

כך נפחית מראש את עלות הריסק ויותר כספים יועברו לחיסכון.

מהלך שני יהיה חישוב ערך הפדיון (כספים שכבר נצברו בפוליסה) ולבחון אם עדיין יש צורך או רצון, לרכוש תוספת סכום למקרה פטירה – במידה ויוחלט שכדאי, אזי את הפער הנדרש נרכוש באופן פרטי במחיר זול משמעותית.

יובל מור

"מור ביטוח ופיננסים"

בעל סוכנות לשיווק ובדיקת פוליסות חיים

סוכן ביטוח חיים ופיננסים

054-7179599

פקס 0774380065

mor-ins@012.co.il

www.mor-ins.co.il

* המידע לעיל הינו מידע כללי וחלקי, מדובר במידע שמטרתו לתת מושגים בסיסיים בלבד אודות העניין המתואר.אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

מה מספרים עלינו?

מור ביטוח ופיננסים 054-717-9599 40
4.7 6
דב הוז קרית אונו מחוז תל אביב
  • לאחר חיפוש ממושך ודיי ארוך בחברות הביטוח השונות... זכית... המשך לקרוא
  • נועה ויובל הם סוכנים לתפארת - כמו שסוכנים אמורים להיות, ... המשך לקרוא
  • ממליצה בחום!!! יחס אישי, מקצועי ואדיב. עשו לנו סדר בכל הב... המשך לקרוא
  • סוכנות הכי מקצועית ואמינה שפגשתי, נועה ויובל אנשים סבל... המשך לקרוא
  • נועה ויובל תומכים ומסייעים בנדיבות ובמקצועיות. נעימים,... המשך לקרוא

השאירו פרטים לקבלת הצעה מחברות הביטוח

מאמרים אחרונים באתר
בדיקת פוליסות

בדיקת תיק ביטוח בעשור האחרון חלו בתחום הפנסיוני בישראל רפורמות ושינויים רבים כמו: *רפורמה בביטוחי הבריאות החל מ 1.14  *רפורמה […]

Read More
השוואת מחירי ביטוח

סוכנות “מור ביטוח ופיננסים” מבצעת סקירות חודשיות בין המוצרים של חברות הביטוח, אנו נבחן בהתאם למצב המשפחתי והתעסוקתי, מהי הצעת […]

Read More
הטבת מס גם בביטוח משכנתא

החזרי מס בגין המשכנתא ציבור השכירים בישראל שאינו מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, אינו מודע ולכן אינו מנצל את […]

Read More
כל הזכויות שמורות למור ביטוחים ופיננסים
צ'אט עם נציג
דילוג לתוכן