ניהול תיקי השקעות

ניהול תיק השקעות משמעו להפקיד את כספך בידי מנהל השקעות.                                                    כדי לבחור תמהיל נכון בתיק ההשקעות יש לקחת בחשבון את הנכסים הקיימים, רמת הנזילות הנדרשת, טווח זמן ההשקעה, נמנע/לא נמנע מסיכון ועוד. התמהיל צריך להיות דינאמי בהתאם לכוחות ויכולות השוק, בכדי למקסם את התשואות מהשקעותיך ובכדי להתאים את רמת הסיכון לרמה הרצויה בעבורך.

פנה אלינו ואנו נוכל לקשר אותך עם הגופים המובילים בישראל ולבצע עבורך משא ומתן בנושא עמלות ניהול ההשקעות.

בתי השקעות שאנו מיצגים

פרטים ליצירת קשר – mor-ins@012.net.il , 054-7179599

* המידע לעיל הינו מידע כללי וחלקי, מדובר במידע שמטרתו לתת מושגים בסיסיים בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.